гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ № 29

„Ладис 71“ е българска фирма, специализирана в търговията със сувенири и подаръци.
Предлагаме широк набор от продукти – ръчни изработки, арт изделия и уникати, без компромис в качеството.

Съхраняваме и разпространяваме българското, като работим единствено с български стоки, директно от производител.